Severní Thajsko

Tato oblast země je charakteristická svými pohořími a úrodnými horskými planinami a stále se nazývá Lanna – podle názvu nezávislého a mocného království, které zde existovalo až do druhé poloviny 19. století. Topograficky tvoří severní a severovýchodní část země hory (společné s Čínou, Myanmarem a Laosem) a horská údolí, z nichž nejjižnější je Koratská planina na severovýchodě dosahující téměř do Bangkoku a tvořící přibližně třetinu území.