Centrální Thajsko

Jedná se o oblast obrovských úrodných plání ležící pod hladinou moře a tvořenou údolím řeky Chao Phraya , jejími přítoky a sousedící vysočinou. Je zde soustředěna velká část obyvatelstva zabývající se především zemědělstvím – pěstováním ovoce a rýže: střední Thajsko se stalo kolébkou pěstování rýže. Právě zde se nachází většina průmyslových podniků, vyrábí se tu až třetina zemědělských produktů Thajska, lokální síť je dobře rozvinuta a leží zde i jedno z největších velkoměst světa, hlavní město Thajska – Bangkok.