Města a regiony Thajska

Geograficky, klimaticky, z pohledu přírodních zdrojů, rozmanitosti krajiny a dokonce etnického složení obyvatelstva je Thajsko rozděleno do pěti hlavních regionů: na střední, východní, severní, severovýchodní a jižní Thajsko.