Vzdělávání

Thajsko má velmi vysokou úroveň gramotnosti. Vzdělávací systém je tvořen mateřskými, základními, středními a vyššími školami, řadou vysokých škol a univerzit. Sektor soukromého vzdělávání je dobře rozvinut a zaujímá významný podíl mezi poskytovateli vzdělávání, neboť vláda již nemůže nabízet vyšší vzdělání všem. Vzdělání je povinné až do 9. ročníku, studovat je možné zdarma až do 12. třídy.

Thajsko nikdy nebylo kolonií a vzdělávací systém je založen spíše na memorování než na metodách orientovaných na studenty. Vzdělávání v moderním smyslu je nedávným fenoménem a musí překonat mnoho kulturních překážek.

Vytvoření spolehlivého a konzistentního učebního procesu pro první a druhou úroveň je předmětem rychlých změn, přičemž učitelé ne vždy chápou, co je třeba učit, a autoři učebnic nejsou schopni tisknout nové publikace s dostatečnou rychlostí. Vzdělávání se od roku 2001 výrazně zlepšilo. Většina studentů je počítačově gramotná a počet lidí, kteří mluví anglicky, se také zvýšil.