Náboženství

Podle posledního sčítání lidu je cca 95 % celkové populace buddhistické víry.

Druhou největší náboženskou skupinou v Thajsku jsou muslimové – 4,6 %. V jižních provinciích Thajska žije většina etnických Malajců, kteří jsou muslimské víry. Nejčastěji žijí muslimové v obcích odděleně od nemuslimů. Od roku 2001 vedou muslimští aktivisté kroky proti ústřední vládě kvůli zvýšené korupci a předpojatému postoji ze strany úředních orgánů.

Křesťané tvoří 0,5 % populace.

Malá, ale vlivná sikhská komunita v Thajsku a hinduistická menšina žijící ve městech a zabývají se především maloobchodem. V Thajsku je i malá židovská obec, která se objevila v 17. století.